Pensioenfonds Citigroup vanaf 1 januari 2024 gesloten fonds

29 februari 2024

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) is per 1 januari officieel een gesloten pensioenfonds. Wat betekent dit voor de deelnemers van het pensioenfonds?

Al langere tijd waren er geen nieuwe toetredingen meer mogelijk in ons pensioenfonds. Eind 2023 zijn echter ook de laatste actieve deelnemers bij het pensioenfonds gestopt met opbouw van pensioen. Zij zijn slapers geworden. Dit betekent dat binnen het pensioenfonds per 1 januari 2024 geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats vindt; daarmee is het pensioenfonds nu (volledig) gesloten.

Nieuwe pensioenopbouw voor de werknemers van Citibank in Nederland is bij een andere pensioenuitvoerder ondergebracht. Het nu gesloten pensioenfonds blijft in de toekomst het (laatst vastgestelde) pensioenreglement uitvoeren. Dit betreft ook het toekennen en uitkeren van de toeslagen aan deelnemers conform het pensioenreglement.

Het bestuur van het pensioenfonds blijft zich in de toekomst onverminderd inzetten voor het beheer en het waardevast houden van de pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen. De betrokkenheid van de werkgever bij de uitvoering door het pensioenfonds blijft onveranderd.

Citigroup Nederland

Citigroup Nederland is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 107 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 4 actieve bijdragers en 165 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -4%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

Source: Cititgroup Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer