Pensioenfonds Cosun neemt voorgenomen besluit en kiest voor solidaire premieregeling

15 februari 2023

Cosun publiceert in het pensioenbulletin:

1. De nieuwe pensioenregeling wordt een solidaire premieregeling. Dit type regeling komt duidelijk als voorkeur naar voren uit het onderzoek dat vorig jaar onder de deelnemers is gehouden en heeft ook de voorkeur van de sociale partners.

2. De sociale partners hebben de intentie om de al opgebouwde pensioenen in te varen in de nieuwe pensioenregeling.

3. De uitvoering van de pensioenregeling door Pensioenfonds Cosun staat tijdens de transitie niet ter discussie. De sociale partners zijn tevreden over hoe deze uitvoering nu gaat.

Cosun

Cosun is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 889 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.040 actieve bijdragers en 1.671 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: Cosun
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer