Pensioenfonds Croda kiest voor Het Nederlandse Pensioenfonds

28 maart 2023

Stichting Pensioenfonds Croda brengt de basispensioenregeling per 1 juli 2023 onder bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Het pensioenfonds beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Cargill Bioindustrial B.V. (voorheen Croda Nederland B.V.) De collectieve waardeoverdracht bedraagt ongeveer € 190 miljoen.

De pensioenaanspraken en -rechten van de basispensioenregeling van Pensioenfonds Croda worden bij Het Nederlandse Pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring; Pensioenkring Cargill Bioindustrial. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. In totaal gaat het om 330 medewerkers van Cargill Bioindustrial B.V., 170 pensioengerechtigden en 150 deelnemers met premievrije rechten.

Ron van ’t Hof, voorzitter van Pensioenfonds Croda:

“Het besturen en managen van een pensioenfonds wordt steeds complexer. De inspanningen, risico’s, vereiste deskundigheid en uitvoeringskosten nemen toe, terwijl de voordelen, zoals de mogelijkheid van een eigen onderscheidende pensioenregeling, afnemen. Ook de uitwerking van het pensioenakkoord werpt zijn schaduwen vooruit bij een kleine organisatie als Pensioenfonds Croda. Zodoende gingen wij op zoek naar alternatieven. Het aanbod van Het Nederlandse Pensioenfonds sluit naadloos aan bij onze behoeften. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Daarnaast spreken de onafhankelijkheid en persoonlijke aanpak ons erg aan. Wij voelen ons zeer welkom.”

Gerrit Oudendijk, Managing Director van Cargill Bioindustrial Nederland BV:

“Cargill Bioindustrial heeft gekozen voor Het Nederlandse Pensioenfonds omdat wij onze huidige basispensioenregeling ongewijzigd kunnen voortzetten. Voor de medewerkers van Cargill Bioindustrial verandert er niet veel, het is vooral de uitvoeringsvorm die verandert. Voor ons was het ook belangrijk om inspraak te behouden op belangrijke onderwerpen zoals het beleggingsbeleid en het premiebeleid. Het Nederlandse Pensioenfonds maakt dit mogelijk.”

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het Nederlandse Pensioenfonds:

“Wij zijn blij met het vertrouwen van Pensioenfonds Croda in Het Nederlandse Pensioenfonds. Het draagt bij aan onze gezamenlijke ambitie voor een toekomstbestendige pensioenuitvoering voor onze deelnemers. We heten de werknemers van Cargill Bioindustrial en de gepensioneerden en gewezen deelnemers van Pensioenfonds Croda dan ook van harte welkom.”

De aanvraag van collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds Croda naar Het Nederlandse Pensioenfonds wordt vóór 1 april ingediend bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank moet nog wel haar instemming verlenen.

Cargill

Cargill is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 1.091 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.118 actieve bijdragers en 1.096 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Croda

Croda is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 202 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 336 actieve bijdragers en 170 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 2%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 135.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP Paribas en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

Source: HNPF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer