Pensioenfonds Detailhandel bereikt mijlpaal in verduurzaming beleggingsportefeuille – bijna 50% in lijn met SDG’s belegd

26 november 2021

Pensioenfonds Detailhandel lanceert samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock haar derde duurzaamheidsbenchmark. Het gaat om een index voor de creditportefeuille met een waarde van €3 miljard. Deze FTSE Euro Credit SDG-Aligned Index is een van de eersten in zijn soort.

De nieuwe index is ontworpen om een brede publieke benchmark voor obligaties in te richten volgens de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. In 2019 en 2020 presenteerde het fonds met dezelfde partners een index voor de aandelen in ontwikkelde- en opkomende markten, portefeuilles van nu ruim €11 miljard. Bijna de helft van het belegd vermogen van Pensioenfonds Detailhandel is nu in lijn met de SDG’s.

Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een goed pensioen voor haar 1,2 miljoen deelnemers en is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen ook op langere termijn waarde creëert. Het fonds stimuleert bedrijven waarin het investeert, verantwoord om te gaan met medewerkers, de maatschappij en het milieu. Draagvlak voor het verduurzamen van de beleggingsportefeuilles is groot, blijkt uit een recent onderzoek van Universiteit Maastricht onder de deelnemers van het fonds.

De SDG’s die deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel belangrijk vinden zijn leidend in deze index:

• Eerlijk werk en economische groei (SDG 8)
• Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
• Klimaatactie (SDG 13),
• Vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16)

Bedrijfsgewichten binnen de index worden aangepast aan de hand van specifieke scores op bijdragen aan de vier SDG’s. Dit resulteert in een benchmark die beter presteert ten opzichte van de moederindex op de volgende gebieden:

•CO2-reductie van meer dan 69%
•69% meer groene obligaties
•62% minder blootstelling aan voorraden van fossiele brandstoffen

De kenmerken van een passief beheerde portefeuille blijven behouden.

Detailhandel

Detailhandel is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 31.319 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 310.044 actieve bijdragers en 120.090 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Capgemini.

Source: Pensioenfonds Detailhandel
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer