Pensioenfonds Detailhandel kiest Symbiotics als derde fonds voor impactbeleggingen

6 april 2022

Pensioenfonds Detailhandel gaat 300 miljoen euro beleggen in de reëele economie. Symbiotics is het derde fonds dat hiervoor door Pensioenfonds Detailhandel is geselecteerd. Eerder maakte het fonds een samenwerking met de impactfondsen Polestar Capital en Tikehau bekend. De drie fondsen krijgen toestemming 100 miljoen euro te beleggen in impactvolle startups, scale-ups en MKB-bedrijven in Nederland, Europa en ontwikkelingslanden.

Symbiotics verstrekt leningen aan mkb-ondernemingen in ontwikkelingslanden. De beleggingen dragen bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. In lijn met het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel richt de
onderneming zich op de SDG’s 8 (Eerlijk werk en economische groei) en zal daarnaast op zoek gaan naar investeringsmogelijkheden om bij te dragen aan SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie) en SDG 13 (Klimaatactie).

Een voorbeeld van een Symbiotics investering is de in 2001 in Mongolië opgerichte XacBank. Deze bank verstrekt leningen voor het gebruik van duurzame energie en energiezuinige producten. Ook wordt de aankoop van elektrische of hybride voertuigen gefinancierd. De XacBank is lid van de Global Alliance for Banking on Values, een organisatie die toonaangevende onafhankelijke banken wereldwijd verenigt en projecten mogelijk maakt die bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen en het tegengaan van klimaatverandering.

Henk Groot, Hoofd Beleggen bij Pensioenfonds Detailhandel: “Deze investering past bij de doelstelling van Pensioenfonds Detailhandel om met een klein deel van de beleggingen gericht en meetbaar waarde te creëren in de reële economie. Symbiotics weet door expertise en ervaring positieve impact te genereren in opkomende markten. Een onderwerp dat onze 1,3 miljoen deelnemers belangrijk vinden. We kijken daarom uit naar een veelbelovende samenwerking.”

Detailhandel

Detailhandel is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 32.673 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 310.044 actieve bijdragers en 120.090 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Capgemini.

Source: Pensioenfonds Detailhandel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer