Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland en de aangesloten werkgevers kiezen voor Centraal Beheer APF

3 februari 2023

Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland en de twee aangesloten werkgevers hebben een intentieovereenkomst getekend om de bestaande pensioenregeling onder te brengen in een eigen kring bij Centraal Beheer APF. Het gaat om de opgebouwde aanspraken van ongeveer 2.485 deelnemers, een belegd vermogen van € 411 miljoen en de toekomstige pensioenopbouw op basis van middelloon (CDC) met een premievolume van € 15 miljoen.

Partijen hebben het voornemen de collectieve waardeoverdracht per medio 2023 te realiseren. Na de collectieve waardeoverdracht treedt Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland in liquidatie. Vanuit de eigen kring maken de belanghebbenden vervolgens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit moment is nog niet bepaald naar welke pensioenregeling van het nieuwe stelsel de voorkeur van de belanghebbenden uitgaat.

Aan de selectie van Centraal Beheer APF is een uitgebreid selectietraject voorafgegaan. Resultaat daarvan is dat het pensioenfonds samen met de aangesloten werkgevers en vakbonden unaniem hebben gekozen voor het aanbod van Centraal Beheer APF

Boudewijn Dornseiffen, voorzitter Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland: “Ons fonds en de werkgevers hebben in afgelopen jaren de uitvoering van de regeling bezien in het licht van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, het afnemend aantal actieve deelnemers (en daarmee stijgende kosten per deelnemer) en de lange termijn houdbaarheid van een eigen pensioenfonds. Op basis daarvan hebben we gezocht naar een nieuwe strategische partner die enerzijds een solide oplossing kan bieden voor deze wijzigingen, de beoogde synergie kan bieden, maar anderzijds ook de voorkeuren van Deutsche Bank kan blijven invullen. Wij menen dat Centraal Beheer APF de juiste balans aan deze invulling kan geven en kijken uit naar een langdurige samenwerking om gezamenlijk de verschillende transities succesvol te kunnen volbrengen in het belang van al onze deelnemers.”

Janwillem Bouma, voorzitter Centraal Beheer APF: “We zijn Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland en haar belanghebbenden bijzonder dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij kijken ernaar uit de komende veranderingen samen te realiseren en stellen daarbij onze kennis en ervaring met de uitvoering van moderne DB- en DC-regelingen graag ten dienste van haar (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.”

De overgang naar Centraal Beheer APF is nog onder voorbehoud van de beoordeling door De Nederlandsche Bank.

Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 415 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 569 actieve bijdragers en 491 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -6%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DWS en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Centraal Beheer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer