Pensioenfonds DHL kiest Aegon Asset Management voor volledige fiduciaire dienstverlening

15 september 2023

Pensioenfonds DHL stelt Aegon Asset Management (Aegon AM) aan als haar fiduciair manager. De dienstverlening omvat het volledige fiduciaire pakket, inclusief advisering en monitoring van de niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuille en het beheer van de LDI-portefeuille van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft een uitgebreid en diepgaand selectietraject doorlopen onder begeleiding van AF Advisors.

Pensioenfonds DHL is het ondernemingspensioenfonds van de Nederlandse ondernemingen die behoren tot DHL Group; het heeft een beheerd vermogen van ca. € 1,2 miljard en voert het pensioen uit van bijna 17.000 deelnemers.

Martine Snoek, onafhankelijk voorzitter van Pensioenfonds DHL: “Door deze nieuwe samenwerking met Aegon AM als onze fiduciair manager zijn we beter gepositioneerd om in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de pensioensector zoals ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen en het nieuwe pensioenstelsel. Op basis van het gedegen selectietraject zijn wij ervan overtuigd dat Aegon AM de juiste partner voor ons fonds is en we kijken uit naar deze hernieuwde en uitgebreidere samenwerking.”

Karin Roeloffs, hoofd fiduciair management bij Aegon AM: “Wij zijn trots dat we Pensioenfonds DHL als fiduciaire klant mogen verwelkomen. Tijdens het selectietraject speelden de ondersteuning bij de transitie naar de Wet toekomst pensioenen, maatschappelijk verantwoord beleggen en risicomanagement een belangrijke rol. We waren al strategisch adviseur van Pensioenfonds DHL en zijn blij met het vertrouwen van het fonds om de dienstverlening substantieel en voor de lange termijn uit te breiden.”

DHL Nederland

DHL Nederland is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 1.136 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.862 actieve bijdragers en 4.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 1%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 141.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: AEGON AM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer