Pensioenfonds DHL Nederland en Aegon Asset Management breiden samenwerking uit

15 september 2023

DHL Nederland publiceert op zijn website:

Pensioenfonds DHL Nederland is een fiduciair management overeenkomst aangegaan met Aegon Asset Management.

Wat betekent dit voor het fonds?

Het pensioenfonds heeft Aegon Asset Management aangesteld als haar fiduciair manager. Het pensioenfonds heeft hiervoor een uitgebreid en diepgaand selectietraject doorlopen onder begeleiding van AF Advisors. De keuze voor Aegon als fiduciair manager betekent dat het pensioenfonds meer beleggingsgerelateerde zaken uitbesteedt aan Aegon, en hen als adviseur inschakelt op belangrijke beleggingsdossiers, inclusief vastgoedadvies en monitoring. Het pensioenfonds blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijkheid nemen voor het beleid van het fonds, inclusief het beleggingsbeleid. Tot op heden was Aegon Asset Management al de strategisch beleggingsadviseur voor het pensioenfonds. De uitbestede verantwoordelijkheden aan Aegon Asset Management worden uitgebreid.

Waarom heeft het pensioenfonds juist op dit moment een fiduciair manager geselecteerd?

Door de toenemende complexiteit van de financiële markten, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel helpt de fiduciair het pensioenfonds om weloverwogen investeringsbeslissingen te blijven nemen en risico’s goed te beheren, en waarborgt bovendien de continuïteit van ons fonds voor de lange termijn. Door deze samenwerking zijn we beter gepositioneerd om in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de pensioensector.

Welke voordelen biedt deze samenwerking?

We verwachten dat deze samenwerking ons toegang geeft tot een professionele partner, diepgaande marktanalyses, advies over hoe om te gaan met wijzigingen in wet- en regelgeving, strategische inzichten en deskundig advies over beleggingskeuzes. We geloven dat deze samenwerking van belang is om het fonds en de beleggingen toekomstgericht te kunnen besturen. We kijken ernaar uit om de goede relatie met Aegon Asset Management verder uit te bouwen.

DHL Nederland

DHL Nederland is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 1.136 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.862 actieve bijdragers en 4.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 1%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 141.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: DHL Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer