Pensioenfonds DNB: Duurzaam beleid kun je alleen op een duurzame manier vormgeven

metaal & techniek

1 maart 2018

Steffie Schwillens (bestuurder OPF DNB) meldt in een interview:

“Als het onderzoek is gedaan en de uitkomsten geanalyseerd, zijn er diverse maatregelen die we zouden kunnen nemen. We zouden een ‘ESG proof index’ kunnen volgen met onze beleggingen. We hebben al een uitsluitingenlijst van bedrijven waar we niet in beleggen, bijvoorbeeld producenten van wapens. Maar we kunnen ook gaan kiezen voor een lijst van bedrijven waar we juist wél in zouden willen beleggen omdat ze duurzaam produceren. Maar nu loop ik op de zaken vooruit. Eerst goed onderzoek doen en dat gaat even duren. Maar we willen al op redelijk korte termijn onze deelnemers betrekken. Daar mag je ons aan houden. ”

Fondsprofiel Nederlandsche Bank:

Nederlandsche Bank is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 1836 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1955 actieve bijdragers en 1625 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €414 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 120% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer