Pensioenfonds DNB | Uitkomsten onderzoek Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

7 december 2022

Pensioenfonds DNB publiceert op haar website:

Wij vroegen u naar uw mening over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). In algemene zin schaart u zich achter ons huidige beleid. Maar op onderdelen komen ook wel verschillende meningen naar voren. Met uw input kunnen we zeker verder.

Op onderdelen verschillende meningen

We hebben gemerkt dat dit thema voor u belangrijk is, want we hebben veel reacties gekregen. Ruim 900 reacties is een goed resultaat. Waarvoor dank! Het maakt de uitkomsten van het onderzoek representatief. In algemene zin schaart u zich achter ons huidige beleid. Maar op onderdelen komen ook wel verschillende meningen naar voren. Zo kunnen we zeggen dat mensen die nog pensioen opbouwen vaker bedrijven in fossiele brandstoffen zouden mijden. Terwijl pensioengerechtigden vaker problemen hebben met landen en bedrijven van twijfelachtige moraal (corruptie en fraude, belastingmoraal, schending van mensen- en arbeidsrechten).

Onze ambitie: voorloper zijn

Over de ambitie van het fonds op het gebied van duurzaam beleggen, bent u eigenlijk vrij duidelijk. Slechts 8% van u wil dat het fonds zich beperkt tot de basis. Dat betekent dat we alleen voldoen aan de wettelijke eisen. En 12% wil dat het fonds koploper is op het gebied van duurzaam beleggen. Dat betekent ‘het beste jongetje van de klas’ zijn. De basis vinden wij zelf als fonds ook te minimaal. En om koploper te zijn, is ons fonds eigenlijk niet groot genoeg. Maar de grootste groepen zitten in het midden. Ruim 34% van u zegt dat het fonds volger moet zijn. Dat betekent dat we beleggen op basis van internationaal geaccepteerde normen en principes. En 41% zegt dat het fonds voorloper moet zijn. Dat betekent een focus op specifieke onderwerpen en beleid. Zelf willen wij als pensioenfonds graag voorloper zijn. Wij voelen ons door de uitslagen van dit onderzoek gesterkt in deze ambitie.

Onze SDG doelstellingen

De VN heeft 17 sustainable development goals (SDG’s, ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen) vastgesteld. Deze doelen moeten helpen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland, hebben deze SDG’s afgesproken. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Op dit moment focussen wij ons als pensioenfonds op:

Uit het onderzoek komen de volgende favorieten naar voren: