Pensioenfonds Dow stelt Neuberger Berman als fiduciair manager aan

Pensioenfonds Dow heeft in het onlangs gepubliceerde Jaarverslag 2023-12 aangegeven een nieuwe fiduciair manager te hebben aangesteld: Neuberger Berman. Het fonds schrijft daar het volgende over: ‘In het najaar van 2023 werd het bestuur geconfronteerd met het feit dat het een wettelijke verplichting had om een fiduciair manager aan te stellen om de vergunningen voor het beheren van het belegd vermogen voor het einde van 2023 in orde te maken. Het bestuur heeft snel moeten handelen en is in staat gebleken om wendbaar te zijn in tijden van hoge druk zonder de zorgvuldigheid van het proces uit het oog te verliezen.

De raad constateert dat zij hierover niet meteen zijn ingelicht en daardoor het bestuur niet met raad heeft kunnen bijstaan (voor zover dit mogelijk was geweest). Daarom beveelt de raad aan om bij majeure beslissingen beter zicht te hebben op wie wanneer en waarom geïnformeerd moet worden (hantering van het RACI-model). Het bestuur ziet op dit moment echter nog geen toegevoegde waarde in het toepassen van het RACI-model gezien de grote verscheidenheid aan bestuursbesluiten.’

Selectieproces

Verderop in het jaarverslag gaat het fonds dieper in op het selectieproces: ‘Veranderingen in de bedrijfsorganisatie van sponsor Dow en compliance-aspecten leidden tot een herziening van het fiduciair beheer. Er werd besloten een oplossing te zoeken met een externe vermogensbeheerder, ter vervanging van Portfolio Investments. In de septembervergadering is dit voorstel aan het bestuur gepresenteerd. Na overweging van verschillende opties werd er besloten een selectieproces te starten en Neuberger Berman en BlackRock uit te nodigen om hun dienstverlening te presenteren. WTW trad tijdens het selectieproces op als adviseur voor de beleggingscommissie en het bestuur. Na diverse vergaderingen heeft het bestuur besloten Neuberger Berman aan te stellen als de nieuwe vermogensbeheerder.

De transitie van Portfolio Investments naar Neuberger Berman is vervolgens in gang gezet. De contractuele afspraken werden vastgelegd in de IMA welke beoordeeld werd door juridische adviseurs. Alle activa met uitzondering van de ‘alternatives’ zijn overgedragen naar Neuberger Berman. De ‘alternatives’ blijven voorlopig beheerd worden door Portfolio Investments.

Tijdens het implementatieproces zijn de liquide beleggingen in aandelen geliquideerd. De derivatenportefeuille zal eveneens worden beheerd door Neuberger Berman. Eind 2023 was het transitieproces succesvol afgerond. De steun van Portfolio Investments wordt in de toekomst verleend vanuit de VS en James Macfarlane werd aangesteld als niet-stemgerechtigd lid van de IC.’

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top