Pensioenfonds DSM Nederland: Benoeming bestuursleden goedgekeurd door DNB

29 augustus 2023

De vacatures in het bestuur zijn ingevuld door de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Eerder waren beide kandidaten getoetst door de Raad van Toezicht van het fonds, en nu is ook de goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank ontvangen. Het betreft Arie Sonneveld, die in het bestuur zitting neemt namens de pensioengerechtigden, en Peter Pasmans, die naast dsm-firmenich de andere aangesloten ondernemingen representeert. PDN voert immers de collectieve pensioenregeling uit voor 16 ondernemingen.

Met de benoeming van Peter Pasmans zijn de belangen van alle aangesloten ondernemingen voortaan ook formeel vertegenwoordigd in het PDN bestuur.

Door toetreding tot het bestuur ontstaat er een vacature in het Verantwoordingsorgaan van PDN.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 7.163 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 5.597 actieve bijdragers en 12.782 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 2%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer