Pensioenfonds Ecolab onderzoekt drie opties voor toekomst pensioenuitvoering

21 maart 2024

Pensioenfonds Ecolab heeft in zogenoemde Townhall meetings bekend gemaakt hoe de toekomst van het fonds eruit gaat zien. Het bestuur van het pensioenfonds zegt daarover: ‘Het bestuur ziet voor het pensioenfonds geen rol weggelegd als uitvoerder van een pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. Het bestuur daarom aan de werkgever aangegeven uiterlijk per 31 december 2027 de uitvoeringsovereenkomst met Ecolab en Nalco te beëindigen.’ De werkgever heeft drie opties in overweging voor de toekomstige pensioenuitvoering. ‘De opties onderzocht door de werkgever zijn:

• een cwo naar een Internationaal pensioenfonds
• overdracht naar een Persoonlijle Pensioenpot (DC-regeling) die door een andere pensioenuitvoerder dan ons pensioenfonds wordt uitgevoerd wordt onderzocht.
• Collectieve waardeoverdracht naar een verzekeraar

Verder wordt gemeld dat ook andere opties worden onderzocht zoals ‘de cwo naar een bedrijfstakpensioenfonds en een algemeen pensioenfonds’

Ecolab

Ecolab is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 119 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 163 actieve bijdragers en 194 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -3%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 134.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Ecolab
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer