Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie

16 november 2023

Pensioenfonds EY publiceert op zijn website:

Het bestuur van Pensioenfonds Ernst & Young heeft na positief advies van het Verantwoordingsorgaan het besluit genomen tot liquidatie van Pensioenfonds Ernst & Young en tevens het besluit om de verplichtingen van Pensioenfonds Ernst & Young over te dragen aan Aegon Leven. Als gevolg van dit genomen liquidatiebesluit voert Pensioenfonds Ernst & Young voortaan de naam ‘Stichting Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie’. De zittende bestuursleden treden allen op als vereffenaars.

De overgang naar Aegon Leven vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (hierna DNB). De liquidatie is afgerond als DNB formeel het toezicht op Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie heeft beëindigd en Pensioenfonds Ernst & Young in liquidatie wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Informatie en communicatie

U ontvangt van ons nog nadere informatie over wat de overdracht naar Aegon Leven voor u betekent en uiteraard zult u na de definitieve overgang worden geïnformeerd door Aegon Leven. Ook zullen we een overzicht van veel gestelde vragen op onze website plaatsen.

Ernst & Young

Ernst & Young is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 1.035 miljoen waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.109 actieve bijdragers en 2.727 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 0%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 100.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AEGON.

Source: Pensioenfonds EY
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer