Pensioenfonds EY indexeert pensioenen met 0,1%

afdekking

6 juni 2017

Pensioenfonds Ernst & Young laat op haar website weten dat het bestuur heeft besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen die in aanmerking komen voor indexatie met 0,1% te verhogen. Echter zijn de prijzen het afgelopen jaar met 0,4% gestegen. Dit betekent dus dat de koopkracht van deelnemers iets af neemt.

Het pensioenfonds legt het indexatiebeleid uit aan haar deelnemers: “Er wordt geen premie betaald voor indexatie. De indexatie betalen we uit de beleggingsrendementen. Daarom bekijkt het bestuur van het fonds elk jaar of we de pensioenen kunnen indexeren.” Een harde eis voor indexatie is dat de beleidsdekkingsgraad boven het minimaal vereist vermogen van 101% moet liggen. Pensioenfonds EY had eind 2016 een beleidsdekkingsgraad van 114,1% en voldeed daarmee aan deze eis. Daarnaast is het fonds van mening dat een bepaalde indexatie alleen kan worden toegekend, als zij die naar verwachting ook in de verre toekomst kunnen toekennen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Ernst & Young is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 1291M waarvan 96% herverzekerd en 4% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 4100 actieve bijdragers en 1962 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €55 per deelnemer en de totale beleggingskosten 55bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van 0%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Bron: https://pensioenfonds-ey.nl/nieuws/indexatie-van-de-pensioenen-met-0-12/?newsDomain=general

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer