Pensioenfonds Grontmij en Sweco Nederland kiezen voor Het nederlandse pensioenfonds

17 februari 2020

HNPF publiceert in een persbericht:

“Stichting Pensioenfonds Grontmij brengt de pensioenverplichtingen en het vermogen per 1 juli 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds (APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 6.700 (oud-)deelnemers en een vermogen van ruim € 1 miljard. Ook de toekomstige pensioenopbouw van de ruim 1.500 medewerkers van Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland, met een premievolume van ongeveer € 16 miljoen, wordt ondergebracht bij Het nederlandse pensioenfonds.

Stichting Pensioenfonds Grontmij beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Sweco Nederland en haar rechtsvoorganger Grontmij. Sweco nam in 2015 Grontmij over.

De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Sweco. Deze kring krijgt een eigen Belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de medewerkers en de pensioengerechtigden. In totaal gaat het om ruim 1.500 deelnemers, ruim 1.700 pensioengerechtigden en 3.500 gewezen deelnemers. Met hun komst groeit Het nederlandse pensioenfonds naar 5 kringen, met ruim 40.000 deelnemers, een belegd vermogen van circa € 5 miljard en is het één van de grootste APF’en van Nederland.”

Fondsprofiel Grontmij:

Grontmij is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 1,128 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,529 actieve bijdragers en 1,672 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 5.4%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer