Pensioenfonds Hewlett-Packard: Verhuizing van opgebouwde en ingegane pensioenen

2 november 2021

Pensioenfonds Hewlett-Packard publiceert: ‘Onlangs informeerden wij u in een persoonlijke brief over het besluit van HP Pensioenfonds om de (opgebouwde) pensioen(en), ingegane pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders : Centraal Beheer APF, BeFrank PPI en ABN AMRO PPI.

Dit besluit werd genomen onder de voorwaarde dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB), haar goedkeuring zou geven aan de verhuizing, ook wel collectieve waardeoverdracht genoemd.

Onlangs is de goedkeuring van DNB ontvangen. Dit betekent wij uw opgebouwde pensioen en pensioenkapitalen inderdaad per 1 november gaan verhuizen. Het akkoord betekent ook dat u vanaf 1 november bij de nieuwe pensioenuitvoerders uw pensioen en/of uw pensioenkapitaal opbouwt.

Een andere stap in het traject is dat het bestuur formeel heeft besloten om HP Pensioenfonds op te heffen. Om duidelijk te maken dat het HP Pensioenfonds niet zal voortbestaan, zullen we op al onze uitingen achter onze naam toevoegen ‘in liquidatie’ of kortweg ’i.l.’. Nadat de collectieve waardeoverdracht is afgerond en alle administratieve zaken zijn afgewikkeld zal HP Pensioenfonds i.l. in de loop van 2022 worden opgeheven.’

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 2.627 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.194 actieve bijdragers en 2.659 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer