Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw & Delta Lloyd tekenen intentieverklaring

Henk Gerla

14 april 2017

Delta Lloyd en het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) hebben vorige week een intentieverklaring getekend: “Beide partijen hebben het voornemen uitgesproken dat Delta Lloyd per 1 januari 2018 de pensioenadministratie gaat uitvoeren. Ook het vermogensbeheer voor het pensioenfonds zal door Delta Lloyd worden overgenomen.”

De voorbereidingen voor de overheveling gaan direct van start: “PHJ is met Delta Lloyd nu gestart om de overheveling in goede banen te leiden en per 2018 servicegericht de deelnemers, de werkgevers en andere betrokkenen te kunnen bedienen.” PHJ heeft er dus niet voor gekozen om gebruik te maken van de collectieve overgangsregeling tussen Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Centric, waar gisteren door Centric over werd gecommuniceerd.

Peter Schuil voorzitter van het Pensioenfonds PHJ: “PHJ staat voor een robuuste pensioenuitvoering in het belang van onze deelnemers. Na zorgvuldige selectie bleek Delta Lloyd de beste papieren met een legacy vrije platform, uitstekende communicatiemiddelen en de laagste kosten per deelnemer.”

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 504M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 4821 actieve bijdragers en 2853 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €252 per deelnemer en de totale beleggingskosten 57bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -3%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. Op dit moment is de fiduciair manager van het fonds Achmea IM en wordt de pensioenadministratie uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Intentieverklaring-PHJ-en-Delta-Lloyd.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer