Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw: Wij dragen de pensioenen per 1 april over aan BPFV

21 maart 2022

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw publiceert op haar website:
PHJ draagt per 1 april 2022 alle pensioenen over aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV) uit.

Dat betekent ook dat we de pensioenen gaan verlagen. Deze verlaging is nodig om de overdracht mogelijk te maken.

Wij informeerden onze deelnemers en werkgevers vorig jaar al dat we de pensioenregeling gaan overdragen aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Dat hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw afgesproken. Die besluiten over de pensioenregeling. Aanvullend hierop besloot het bestuur van PHJ de tot nu toe opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen ook over te dragen aan BPFV. Die overdracht is in december 2021 uitgesteld.

Inmiddels hebben we de goedkeuring van De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontvangen. We gaan de pensioenen dan ook definitief overdragen per 1 april 2022. Dat betekent ook dat we de pensioenen nu helaas gaan verlagen. Deze verlaging is nodig om de overdracht mogelijk te maken.

Onze deelnemers en onze werkgevers ontvangen een brief met meer uitleg over wat deze overdracht betekent.

Waarom dragen we de pensioenen over?

We willen de pensioenen graag veilig stellen, nu en in de toekomst. Dat kan het beste als we de kosten zo laag mogelijk houden. Als we de pensioenen overdragen aan BPFV, ontstaat er een pensioenfonds met meer deelnemers. Dan kunnen we de kosten over meer deelnemers verdelen. Er blijft dan meer geld over voor de pensioenen van onze deelnemers.

We verlagen de pensioenen

BPFV staat er nu financieel beter voor dan PHJ. De deelnemers van BPFV mogen er door de komst van PHJ niet op achteruit gaan. Daarom moeten we alle pensioenen verlagen. We verlagen de opgebouwde pensioenen per 31 maart 2022 met 3,7%.

Houtverwerkende industrie

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 719 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 6.265 actieve bijdragers en 4.257 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 1%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 1.160 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 5.451 actieve bijdragers en 4.419 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Houtverwerkende industrie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer