Pensioenfonds Hunter Douglas in liquidatie, pensioenaanspraken naar PME

7 december 2016

Het bestuur van Pensioenfonds Hunter Douglas heeft besloten het fonds te liquideren en de pensioenaanspraken middels een collectieve waardeoverdracht over te hevelen naar PME. Zo blijkt uit een onlangs verschenen bericht op de website van het fonds. Dit betekent niet alleen dat alle opgebouwde pensioenaanspraken uit het verleden bij PME worden ondergebracht, maar ook dat toekomstige pensioenaanspraken door actieve deelnemers bij PME worden opgebouwd.

Het fonds draagt een aantal redenen voor de overdracht aan op haar website. Deze redenen hebben te maken met de zwaardere regelgeving en het drukken van kosten: “Door de verzwaarde regeldruk en het toezicht van DNB is het voor het fonds lastig om gekwalificeerde kandidaten te vinden voor het bestuur van het fonds. Om een voltallig bestuur vorm te kunnen geven hebben we een vacature reeds moeten invullen door een extern bestuurslid. Tevens is de positie van voorzitter voor de beleggingscommissie ingevuld door een externe kandidaat. Dit heeft een kostenverhogend effect voor een klein fonds als SPHD. Deze kostenverhoging is nauwelijks meer te compenseren door beleggingsopbrengsten.”

De juridische overdracht zal per 1 januari 2017 plaatsvinden: “Op 1 december heeft DNB gemeld dat ze geen bezwaar heeft tegen de overgang. Dat betekent dat de waardeoverdracht van de opgebouwde rechten naar de PME per 1 januari 2017 zal plaatsvinden. De actieve deelnemers zullen tevens per 1 januari 2017 volgens het pensioenreglement van de PME pensioen gaan opbouwen bij de PME.” De overdracht van de administratie laat iets langer op zich wachten: “De overdracht van de administratie daarentegen kan pas gedaan worden zodra SPHD en PME het jaarverslag over 2016 hebben opgesteld, naar verwachting in juni 2017. Dat betekent dat de uitbetaling van pensioenen in de eerste maanden van 2017 nog wordt verzorgd door SPHD via het administratiekantoor AZL.”

Hunter Douglas is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 327M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 665 actieve bijdragers en 1204 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €498 per deelnemer en de totale beleggingskosten 105bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97,9%. Het fonds voert zelf het fiduciair management uit en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: https://www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl/nieuws/2016/toelichting-op-de-besluiten-liquidatie-en-collectieve-waardeoverdracht/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer