Pensioenfonds ING gestart met beleggen in hypotheken

10 februari 2020

ING publiceert op haar website:

“De hypotheekmarkt is interessant voor pensioenfondsen. Hypotheken hebben immers een langere looptijd, en dat is in lijn met de lange horizon van pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank stelt in een studie vast dat er ruimte is voor groei van hypotheekbeleggingen door pensioenfondsen.

In 2017 heeft het Fonds allerlei beleggingsmogelijkheden gescand om te bepalen of er categorieën zijn waarin het Fonds nog niet belegt, maar die mogelijk wel aantrekkelijk zijn vanuit risico-rendementsoverwegingen. Op de longlist van beleggingscategorieën die ontstond, prijkten ook Nederlandse woninghypotheken.

Van elke categorie op die lijst is getoetst of ze aansluiten bij de beleggingsovertuigingen (Investments Beliefs) van Pensioenfonds ING. In het Balansbeheerplan 2018 is geconcludeerd dat hypotheekbeleggingen voldoen aan de criteria. Op basis van een uitgebreide vervolgstudie heeft het Fonds besloten dat hypotheken als beleggingscategorie een waardevolle toevoeging zijn aan de bestaande portefeuille. Het Fonds is inmiddels gestart met deze hypotheekbeleggingen.

Fondsprofiel ING:

ING is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 30,676 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 13,681 actieve bijdragers en 21,674 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 5.6%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 136.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer