Pensioenfonds ING investeert 100 miljoen in ASR Dutch Farmland Fund

19 januari 2023

Pensioenfonds ING is per 1 januari 2023 toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund. Pensioenfonds ING gaat investeren in dit niet-beursgenoteerde vastgoedfonds van a.s.r. real estate voor een bedrag van in totaal € 100 miljoen. Het ASR Dutch Farmland Fund beheert 36.000 hectare Nederlandse landbouwgrond met een waarde van € 1,8 miljard.

De landbouwportefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in ruim een eeuw opgebouwd. Het vastgoedfonds investeert in landbouwgrond in Nederland en heeft een sterke focus op lange termijn waarde creatie voor agrarische ondernemers, investeerders en de maatschappij. Het biedt institutionele investeerders een stabiel rendement in combinatie met een uniek diversificatie-effect.

Wim van Iersel, Uitvoerend Bestuurder bij Pensioenfonds ING: ‘Met de belegging in het ASR Dutch Farmland Fund draagt Pensioenfonds ING bij aan de noodzakelijke transitie en het naar een duurzame en toekomstbestendige maken van de Nederlandse landbouwsector. Dit past goed bij het thema van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB): Ook morgen een toekomst. Naast deze bijdrage levert deze langetermijn belegging naar onze overtuiging een stabiel financieel rendement op voor onze deelnemers. Wij vinden deze belegging dan ook een mooi voorbeeld van het hand in hand gaan van de realisatie van financieel rendement en realisatie van onze MVB-doelstellingen.’

Belonen van duurzame agrariërs

De druk op de agrarische sector om te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen en dat vraagt om innovatieve oplossingen. Samen met agrarische ondernemers zet a.s.r. al geruime tijd stappen om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Eind 2021 maakte a.s.r. bekend agrariërs te gaan belonen die zich inzetten voor duurzame bedrijfsvoering. a.s.r. is van mening dat niet alleen de agrariërs verantwoordelijk zijn voor de transitie naar een duurzame landbouwsector, maar dat alle partijen in de keten deze omschakeling samen moeten realiseren.

ING

ING is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 25.662 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 524 actieve bijdragers en 23.916 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 153.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: ING
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer