Pensioenfonds Kas Bank: Nieuwe pensioenregeling

26 april 2023

Pensioenfonds Kas Bank publiceert op zijn website:

Alle medewerkers die vóór de overname van KAS BANK door CACEIS op 1 november 2020 bij het toenmalige KAS BANK in dienst waren bouwen nog pensioen op bij ons pensioenfonds.

Medewerkers die vanaf 1 november 2020 bouwen nieuwe medewerkers bij CACEIS Nederland pensioen op in de pensioenregeling die a.s.r. uitvoert.

Sociale partners (werkgever en ondernemingsraad CACEIS Nederland) hebben besloten om de nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers vanaf 1 mei 2023 onder te brengen bij a.s.r..

De pensioenregeling die a.s.r. uitvoert voor CACEIS Nederland is een individuele beschikbare premieregeling. Hierbij staat de premie die CACEIS Nederland en jij betalen voor je pensioen vast. Vooraf is het niet zeker wat je uiteindelijke pensioen gaat worden. Je uiteindelijke pensioen hangt af van de premie-inleg en het daadwerkelijke beleggingsrendement. Het risico dat je minder pensioen krijgt dan je nodig hebt of dacht te krijgen, ligt bij jou.

Toekomst pensioenfonds

Voor pensioenfonds van de KAS BANK betekent dit dat er vanaf 1 mei 2023 geen premie meer wordt ontvangen en dat er geen nieuwe opbouw meer plaatsvindt. Hierdoor wordt ons pensioenfonds een gesloten fonds.

Het bestuur is gestart met een onderzoek naar de mogelijke scenario’s voor de toekomst, waaronder aansluiting bij een andere partij.

In de tussengelegen periode is het pensioenfonds groot genoeg om voorlopig zelfstandig voort te bestaan.

Nieuw pensioenstelsel

Intussen wordt landelijk hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Het wetsvoorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen wordt nu in de Eerste Kamer behandeld.

Gesloten fondsen kunnen ook de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel maken. Ook deze optie wordt meegenomen in een oplossing voor de toekomst van ons pensioenfonds.

Alle scenario’s bieden verschillende uitkomsten met betrekking tot bijvoorbeeld kosten en de kans op indexatie of korten.

Jouw stem wordt gehoord

Voor het pensioenfonds van de KAS BANK is de stem van onze deelnemers belangrijk, want we hebben het wel over jouw pensioen.

Het bestuur wil de beste oplossing voor jullie, onze deelnemers, kiezen. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, hebben we een goed beeld nodig van jullie wensen. Je kunt je voorstellen dat een gepensioneerde andere wensen heeft dan iemand die pas een paar jaar pensioen heeft opgebouwd. Om deze informatie van jullie te krijgen gaan we een risicopreferentieonderzoek houden. Binnenkort ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging. Jouw stem wordt door het bestuur gehoord en is belangrijk. Doe dus mee aan het onderzoek.

Het bestuur wil in 2023 een definitieve keuze maken over de toekomst van ons pensioenfonds. We houden jullie via deze nieuwsberichten en onze website op de hoogte van het risicopreferentieonderzoek, de uitkomsten van dit onderzoek en onze toekomst.

Kas Bank

Kas Bank is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 327 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 310 actieve bijdragers en 382 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 130.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Kas Bank
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer