Pensioenfonds KLM Cabine- en KLM Vliegend personeel : Benoeming onafhankelijk voorzitter Paul Loven

Pascal Hogenboom

9 februari 2018

Pensioenfonds KLM Cabine- en KLM Vliegend personeel publiceren:

“Per 1 februari 2018 is Paul Loven (1956) aangetreden als nieuwe onafhankelijke voorzitter van het pensioenfondsbestuur. Hij gaat de bestuursvergaderingen van het pensioenfonds leiden. Paul heeft ruime ervaring als bestuurder en directeur van financiële instellingen, o.a. PGGM, Van Lanschot en ABN Amro. Naast de voorzittersfunctie bij de KLM-fondsen is hij commissaris bij een zorgorganisatie en werkzaam als consultant en coach op governancegebied.”

Fondsprofiel KLM-Cabinepersoneel:

KLM-Cabinepersoneel is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 3047 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 9132 actieve bijdragers en 1347 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €305 per deelnemer en de totale beleggingskosten 68bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Fondsprofiel KLM Vliegend Personeel:

KLM Vliegend Personeel is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 8663 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2767 actieve bijdragers en 2341 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €822 per deelnemer en de totale beleggingskosten 63bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 124% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer