Pensioenfonds KPN zet inflatiegerelateerde obligaties om naar nominale staatsobligaties

14 mei 2024

Pensioenfonds KPN publiceert in zijn jaarverslag 2023:

In 2023 is de meest recente ALM-studie uitgevoerd. Op dit moment bestaat de optimale beleggingsmix voor 43% uit zakelijke waarden (aandelen, vastgoed en private equity). De andere 57% is belegd in vastrentende waarden (bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, staatsobligaties opkomende landen, Nederlandse hypotheken en inflatie gerelateerde obligaties).

De Duitse overheid heeft recent aangegeven vanaf 2024 te stoppen met het uitgeven van inflatiegerelateerde obligaties. Eind 2023 was dit 12,5% nog van onze strategische beleggingsmix. We hebben in februari 2024 besloten om de inflatiegerelateerde obligaties om te gaan zetten naar nominale staatsobligaties met een vergelijkbaar risicoprofiel. Deze omzetting zal in het 2 kwartaal van 2024 plaatsvinden.

KPN

KPN is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 11.094 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2023 11.055 actieve bijdragers en 23.926 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 8%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 123.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds KPN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer