Pensioenfonds Lanschot: Besluit tot overdracht naar HNPF en liquidatie van het pensioenfonds

Lanschot publiceert op zijn website:

Op 27 juni heeft het bestuur definitief besloten om per 1 januari 2025 de pensioenen over te dragen aan Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) en om vervolgens het pensioenfonds op te heffen (oftewel te liquideren).

Vanwege dit besluit is het pensioenfonds nu in liquidatie en moet dit in alle communicatie worden vermeld achter de naam van het pensioenfonds. Dus: Pensioenfonds F. Van Lanschot -in liquidatie- of PVL i.l..

Aan het nemen van het besluit om de pensioenen over te dragen aan HNPF is een uitgebreid onderzoek vooraf gegaan. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina van project Toekomst.

In mei 2024 heeft het bestuur een voorgenomen besluit tot collectieve waardeoverdracht (CWO) en liquidatie genomen. Vervolgens is advies aan het verantwoordingsorgaan (VO) gevraagd en goedkeuring voor dit voorgenomen besluit aan de raad van toezicht (RvT).

Het VO heeft een positief advies gegeven op zowel het voornemen om over te dragen aan HNPF en om het pensioenfonds daarna op te heffen. Vervolgens heeft de RvT haar goedkeuring gegeven. Daarmee kon het bestuur het definitieve besluit nemen onder voorbehoud van geen verbod van De Nederlandsche Bank (DNB).

Om een verklaring van geen verbod van DNB te verkrijgen moet een melding voorzien van een uitgebreid dossier worden aangeleverd. Dit dossier is begin juli ingediend bij DNB. DNB heeft drie maanden de tijd om dit te beoordelen; de reactie van DNB wordt komend najaar verwacht.

Ondertussen gaan we verder met alle voorbereidingen voor de overdracht. Hiervoor zijn meerdere werkgroepen ingericht die voor de overdracht van de administratie en beleggingen zorgen, en daarnaast voor de benodigde communicatie en juridische documenten.

Lanschot

Lanschot is een OPF met eind Q1 2024 een belegd vermogen van € 911 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 46 actieve bijdragers en 886 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2024 een rendement van 3%.

Eind Q1 2024 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Van Lanschot Kempen IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top