Pensioenfonds Lanschot: Exclusieve besprekingen met Het Nederlandse Pensioenfonds over een collectieve waardeoverdracht per 1 januari 2025

2 april 2024

Lanschot publiceert op zijn website:

Zoals bekend is het pensioenfonds al geruime tijd bezig met een toekomstonderzoek. Op 25 januari 2024 heeft het bestuur besloten om exclusief in gesprek te gaan met Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) over een collectieve waardeoverdracht (CWO) van alle opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen, gevolgd door opheffing van het pensioenfonds. HNPF is een zogenaamd Algemeen Pensioenfonds dat de uitvoering van pensioenregelingen voor meerdere verschillende werkgevers verzorgt.

Op 13 maart 2024 is een intentieverklaring getekend met als doel te komen tot een CWO-overeenkomst met HNPF, onder voorbehoud van instemming van intern en extern toezicht voor de overdracht van alle opgebouwde pensioenrechten en –uitkeringen per 1 januari 2025.

Het bestuur is van mening dat de overstap naar een Algemeen Pensioenfonds in een eigen zogenaamde ‘single-clientkring’ de best passende oplossing is voor de deelnemers en pensioengerechtigden. Single-clientkring wil zeggen dat alleen de pensioenregeling van het huidige pensioenfonds F. van Lanschot in deze kring worden ondergebracht, in tegenstelling tot een multi-clientkring waar pensioenregelingen van meerdere fondsen/ werkgevers gecombineerd worden. Hierdoor kunnen de bestaande regeling en het bestaande beleid voortgezet worden en heeft een belanghebbendenorgaan inspraak bij belangrijke wijzigingen.

De CWO is een eerste stap in het traject naar het nieuwe pensioenstelsel. Eerst worden de bestaande pensioenregeling, alle verplichtingen en de huidige beleggingsportefeuille één op één overgedragen naar HNPF. Omdat de regeling één op één wordt overgezet, verandert het pensioen voor jou als deelnemer niet, dat geldt voor zowel het ouderdomspensioen als voor een eventueel partnerpensioen.

Vervolgens kunnen sociale partners (werkgevers en ondernemingsraad) een besluit nemen of zij de pensioenverplichtingen willen ‘invaren’ naar het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners zijn van plan in het nieuwe pensioenstelsel te kiezen voor een Flexibele premieregeling met Risicodelingsreserve. Hierover hebben we meer verteld tijdens het webinar van oktober 2023. Dit webinar is door middel van onderstaande link terug te kijken

Lanschot

Lanschot is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 890 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 46 actieve bijdragers en 886 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 10%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Van Lanschot Kempen IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Lanschot
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer