Pensioenfonds Medewerkers Apotheken heeft een ‘nader te bepalen’ mandaat voor Emerging Market Debt en Infrastuctuur

20 juni 2022

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken heeft een nader te bepalen mandaat voor Emerging Market Debt en Infrastructuur met een allocatie van respectievelijk 5% en 2%. Deze allocaties waren eind 2021 geen onderdeel van de portefeuille. Dit publiceert het fonds in het jaarverslag van 2021 op pagina 103 in Bijlage 5: Maatschappelijk verantwoord beleggen.

Verder publiceert het pensioenfonds op pagina 5 onder Portefeuille en implementatie: “Naar aanleiding van de eind 2020 uitgevoerde Portefeuille constructie studie, is het portefeuilleplan Infrastructuur vastgesteld en zijn de eerste investeringen in voorbereiding. Ook is de investment case Emerging Market Debts (EMD) vastgesteld. High Yield leningen als beleggingscategorie zijn vanwege de momenteel lage rendementsverwachtingen, ‘op de plank gelegd’.”

Medewerkers Apotheken

Medewerkers Apotheken is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 3.634 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 25.245 actieve bijdragers en 8.409 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -10%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Pensioenfonds Medewerkers Apotheken
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer