Pensioenfonds Medische Specialisten scherpt duurzaam beleggingsbeleid aan

15 mei 2023

Per december 2021 heeft SPMS zich aangesloten bij het Net Zero Asset Owner Alliance. De Net Zero Asset Owner Alliance is een samenwerking tussen beleggers wereldwijd, die zich als doel stellen om de eigen investeringen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs: het beperken van de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius. Een belangrijke doelstelling is het verkleinen van de CO2-voetafdruk van onze beleggingen.

Tussentijdse CO2 doelstelling: 16% reductie in 2025

Om invulling te geven aan de doelstelling van nul uitstoot per 2050 heeft SPMS zich als tussentijds doel gesteld om 16% CO2 te hebben gereduceerd in 2025 opzichte van het jaar 2019 in de beleggingsportefeuille.

Om deze doelstelling te behalen heeft SPMS een aanpassing doorgevoerd in de aandelenbeleggingen. De beleggingsrichtlijnen voor Noord-Amerika en Azië zijn aangepast, zodat deze beleggingen een EU Climate Transition Benchmark (CTB) volgen. Deze benchmarks zijn ontworpen om duurzame beleggingen te bevorderen in bedrijven die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het tegengaan van klimaatverandering. Door de implementatie van deze CTB-beleggingen is SPMS op weg om de gestelde doelstelling van een reductie van -16% tegen 2025 te behalen. In de komende periode treft SPMS voorbereidingen voor implementatie van de reductiedoelen in de overige beleggingen en verdere tussentijdse doelen tot 2050.

Impactbeleggingen: 10% van onze beleggingsportefeuille in 2025

Naast het reduceren van de CO2 uitstoot wil SPMS ook een positieve impact maken. Onze doelstelling is om in 2025 minimaal 10% van de gehele beleggingsportefeuille in te vullen met impactbeleggingen. Dit zijn beleggingen waarbij naast financieel rendement ook een meetbaar maatschappelijk rendement belangrijk is.

Momenteel is 4% van de beleggingsportefeuille geïnvesteerd in impact beleggingen. Hiervan is 2% groene obligaties. Met deze obligaties wordt geld verstrekt aan projecten die bijdragen aan een beter klimaat. Daarnaast zal 1% van de portefeuille worden belegd in duurzame infrastructuur projecten zoals zonne-energie, windturbines, waterkrachtcentrales en batterij/opslag. Deze duurzame projecten worden gerealiseerd via een gespecialiseerd beleggingsfonds waar SPMS in belegt samen met andere pensioenfondsen.

SPMS ontwikkelt momenteel concrete plannen om de resterende 6% van de impactbeleggingen te realiseren voor 2025. SPMS streeft ernaar om deze impactbeleggingen zo optimaal mogelijk invullen, zonder vooraf concessies te doen aan het verwachte rendement in vergelijking met alternatieve beleggingen met een vergelijkbaar risico. Het is echter altijd mogelijk dat rendement lager (of hoger) uitvalt door het maken van beleggingskeuzes.

Medische Specialisten

Medische Specialisten is een BRF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 10.668 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 8.671 actieve bijdragers en 7.565 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 142.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: Medische Specialisten
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer