Pensioenfonds NIBC en De Nationale APF tekenen contract

17 juni 2021

De Nationale APF publiceert in een persbericht: “De pensioenregeling voor werknemers van NIBC Bank en alle opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds NIBC worden per 1 augustus 2021
ondergebracht bij De Nationale APF, onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank. Vandaag tekenden Leendert Punt en Judith Jansen namens Pensioenfonds NIBC en Bart Onkenhout en Roel Knol namens De Nationale APF het contract om de overdracht te bevestigen.

“Kwaliteit pensioenuitvoering voor langere termijn gewaarborgd”

Leendert Punt, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds NIBC: “Door toenemende wet- en regelgeving en mogelijke complexiteit gerelateerd aan de overgang naar een nieuw pensioenstelsel zag het bestuur van Pensioenfonds NIBC steeds meer uitdagingen om zelfstandig door te gaan. Sinds medio 2019 hebben we om die reden mogelijke scenario’s voor de toekomst van Pensioenfonds NIBC onderzocht. In deze periode zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de overdracht naar De Nationale APF het beste aansluit bij de belangen van al onze deelnemers. De CDC-pensioenregeling en alle aanspraken gaan ongewijzigd over naar Kring B van De Nationale APF. Met deze overstap is de kwaliteit van de uitvoering voor de langere termijn gewaarborgd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het pensioen van onze deelnemers bij De Nationale APF, een partij die wij de afgelopen periode hebben leren kennen als deskundig, professioneel en betrokken, in goede handen is.“

“Hoogwaardige dienstverlening in een toekomstbestendige multi-cliënt kring”

Margreet Teunissen, bestuursvoorzitter van De Nationale APF: “Wij zijn ontzettend blij met NIBC als nieuwe klant en heten onze nieuwe deelnemers van harte welkom. Wij bieden hen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in deze multi-cliënt kring. Pensioenfonds NIBC maakt net als De Nationale APF gebruik van de diensten van AZL en NN IP, waardoor de overgang van de dienstverlening naar De Nationale APF soepel zal verlopen. Onze nieuwe multi-client Kring B maakt hiermee een mooie start. Persoonlijk en toekomstgericht; wij brengen het samen.”

Over Pensioenfonds NIBC

Pensioenfonds NIBC is het ondernemingspensioenfonds van NIBC Bank N.V. Het beheert een CDC-regeling en daarmee de pensioengelden van ruim 2.100 deelnemers. Het belegd vermogen is bijna 430 miljoen euro. Eind mei 2021 was de beleidsdekkingsgraad 99,0%.

Over De Nationale APF

De Nationale APF is een algemeen pensioenfonds (APF) en heeft een one-tier bestuursmodel en een onafhankelijke governance structuur. Het fonds heeft sinds 2016 een vergunning van De Nederlandsche Bank en is opgericht door NN IP en AZL. Beide organisaties zijn onderdeel van de NN Group. De Nationale APF voert momenteel de pensioenregelingen uit voor 6 klanten, met een beheerd vermogen van circa 3,5 miljard euro. Met de komst van NIBC groeit het beheerd vermogen van het fonds naar bijna 4 miljard euro en het aantal deelnemers naar ca. 30.000.”

NIBC

NIBC is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 427 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 601 actieve bijdragers en 270 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -4%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: De Nationale APF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer