Pensioenfonds Notariaat laat Altera en Bouwinvest allocatie naar Nederlandse woningen beheren en is nog op zoek naar een beheerder voor het Europese multi-sector vastgoed

8 juli 2022

Pensioenfonds Notariaat publiceert op pagina 22 in het jaarverslag van 2021 het volgende:

Search indirect vastgoed

Op basis van de ALM-studie, die in 2020 is uitgevoerd, is door het bestuur het besluit genomen dat het aandeel van de returnportefeuille verhoogd wordt met 5% ten laste van de matchingportefeuille (t.g.v. vastgoed) en vanuit de returnportefeuille wordt eveneens 5% ten gunste van vastgoed gealloceerd. Indirect vastgoed komt daarmee op 10% van de totale portefeuille. Deze allocatie dient te worden gevuld. Tot die tijd wordt er gewerkt met een tijdelijke normportefeuille waarbij de beoogde vastgoed allocatie van 10% is verdeeld over de overige categorieën binnen de returnportefeuille.

Het fonds is een search gestart. In de kaderstelling is opgenomen dat 50% van de allocatie in de categorie wordt ingevuld door Nederlandse woningen en 50% door Europees multi-sector vastgoed. Als eerste is gestart met de search naar een beheerder voor de allocatie Nederlandse woningen. In december heeft het fonds besloten om de allocatie naar Nederlandse woningen te laten beheren door Altera en Bouwinvest. Alle documentatie hiervoor is getekend en het fonds staat in de wachtrij voor de toewijzing van een allocatie. De search naar een beheerder voor het Europees multi-sector vastgoed loopt nog. Deze search wordt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

Notariaat

Notariaat is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 3.315 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 11.740 actieve bijdragers en 5.357 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -9%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Notariaat
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer