Pensioenfonds PostNL | Herbenoeming bestuursvoorzitter René van de Kieft

19 juli 2022

Bestuursvoorzitter René van de Kieft is herbenoemd voor een periode van 2 jaar. In de komende jaren blijft hij vanuit het pensioenfonds betrokken bij de pensioenhervorming.

René van de Kieft blijft 2 jaar voorzitter namens de werkgever

René is voorzitter van het pensioenfonds namens de werkgever. Op 1 januari 2023 loopt zijn zittingstermijn af. De werkgever heeft hem gevraagd nog een periode van 2 jaar als voorzitter aan te blijven. Hij blijft in die rol de pensioenhervorming vanuit het pensioenfonds begeleiden.

Hij heeft al jaren ervaring binnen Pensioenfonds PostNL. Eerst als bestuurslid, en vanaf 2014 als voorzitter.

De Nederlandsche Bank stemt in met de herbenoeming en ook de Raad van Toezicht is akkoord.

PostNL

PostNL is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 10.180 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 20.174 actieve bijdragers en 33.394 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -6%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 123.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds PostNL
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer