Pensioenfonds PostNL verruilt Visitatiecommissie voor Raad van Toezicht

Guus Wouters

6 juni 2017

Het bestuur van Organisatiepensioenfonds PostNL heeft in november 2015 al besloten om het intern toezicht in te vullen met een Raad van Toezicht in plaats van een visitatiecommissie, zo blijkt uit het jaarverslag 2016. Op deze manier denk het bestuur intensiever te worden ondersteund: “Door het instellen van een Raad van Toezicht ontstaat er een meer intensief toezicht dan bij een Visitatiecommissie die éénmaal per jaar visiteert. Een Raad van Toezicht is een orgaan van het pensioenfonds dat met name als taak heeft het Bestuur te adviseren.” Het verantwoordingsorgaan was betrokken bij het besluit om het intern toezicht anders in te vullen en was betrokken bij de selectie van de leden van de Raad van Toezicht.

De nieuwe Raad van Toezicht bestaan uit drie leden, te weten de heer Ploegsma (voorzitter), mevrouw Haasbroek en mevrouw Lommen, die volgens het fonds gezamenlijk over voldoende kennis en ervaring beschikken: “…een voorzitter met veel ervaring in het aansturen en toezichthouden op complexe organisaties. Een lid heeft als aandachtsgebied pensioenregelingen, communicatie en uitbesteding. Het andere lid heeft een financieel economisch profiel en beheerst het aandachtsgebied vermogensbeheer. Met deze samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de geformuleerde deskundigheids- en ervaringsgebieden belegd.” De Raad van Toezicht brengt voor het eerst verslag uit over heel 2016.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

PostNL is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 8202M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 20640 actieve bijdragers en 29439 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €156 per deelnemer en de totale beleggingskosten 42bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -1%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: Jaarverslag 2016 OPF PostNL

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer