Pensioenfonds Provisum switcht van actief naar passief beleggen met betrekking tot de aandelenportefeuille

Provisum, het pensioenfonds van kleding concern C&A, heeft de beleggingsstrategie van de aandelenportefeuille veranderd. Het fonds schrijft daarover in het Jaarverslag 2023-12: ‘Eind 2023 is het besluit genomen om te stoppen met actief beleggen van de aandelenportefeuille. Deze manier van beleggen heeft ons de afgelopen jaren te weinig gebracht. Daarom volgen we nu een vast mandje met aandelen, de benchmark. Dit heet passief beleggen. Bij dit passieve beleggen wijken we iets af van de benchmark door niet in bedrijven te beleggen die minder goed scoren op klimaat.’ Verderop in het jaarverslag schrijft het fonds: ‘… Daarom heeft het bestuur besloten het actieve deel van de aandelenportefeuille te verkopen en de aandelenportefeuille volledig naar passief om te zetten bij State Street.’

Provisum

Provisum is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 1.421 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.317 actieve bijdragers en 2.931 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 7%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 143.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Anthos en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top