Pensioenfonds Rockwool voegt in 2022 hypotheken toe aan zijn portefeuille

27 juli 2022

Het pensioenfonds publiceert in haar beleggingsplan 2022:

Ten opzichte van het beleggingsplan 2021 wordt in 2022 hypotheken als categorie toegevoegd. Deze categorie is relatief illiquide. Er zijn momenteel wachtrijen om geïnvesteerd te raken, waardoor de feitelijke beleggingsmix niet per 1 januari op het doel voor 2022 zit. Op het moment dat het afgegeven commitment voor hypotheken wordt opgevraagd, dan zal dat 50% -50% uit LDI en cash worden gefinancierd. Op dat moment zal dit leiden tot een wijziging van de richtlijnen. Verder geldt dat het pensioenfonds beoogt om het opvragen van het commitment gespreid te laten plaatsvinden om het timingsrisico te verlagen. Bij het afgeven van het commitment zal hier rekening mee worden gehouden.

Verder vindt een kleine verschuiving plaats binnen aandelen. Gegeven dat pf. Rockwool VEV-budget beschikbaar heeft, kan dit direct -per 1 januari -worden geïmplementeerd. Hiervoor is geen afhankelijk met de overige wijzigingen. Er is wel een wijziging van de richtlijnen nodig.

Rockwool

Rockwool is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 450 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.211 actieve bijdragers en 981 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -8%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Rockwool
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer