Pensioenfonds SBZ kiest opnieuw voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Syntrus Achmea

5 juli 2017

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) heeft besloten het contract met Syntrus Achmea Pensioenbeheer voor vijf jaar te verlengen. Syntrus zal tot 2023 de pensioen- en uitkeringenadministratie voor SBZ verzorgen. Tevens zal zij voor het fonds, die sinds 2010 klant is, de bestuursondersteuning, juridische en actuariële advisering en pensioencommunicatie verzorgen. SBZ heeft op grond van uitgebreide vragenrondes bij diverse pensioenbeheerders opnieuw gekozen voor Syntrus. “Na alle gesprekken was voor ons duidelijk dat Achmea het pleit had gewonnen. Er is een duidelijke match tussen ons beider ambities en daarom hebben we onze jarenlange relatie met volle overtuiging bestendigd” meldt de heer Adri van der Wurff, onafhankelijke voorzitter van SBZ.

Ook Syntrus Achmea is te spreken over de hernieuwing van het contract. “Het is de erkenning dat onze klanten en hun deelnemers baat hebben bij de door ons ingezette verdere digitalisering en innovatie van onze producten en diensten”, aldus de heer Tom van der Spek, divisievoorzitter Oudedagsvoorziening van Achmea. “De keuze van SBZ past uitstekend in onze nieuwe strategie op het gebied van pensioenbeheer voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen”. Onderdeel van deze nieuwe strategie is ook het aanbieden van meer keuzemogelijkheden, zoals volledige defined contribution-regelingen (DC) en hybride DB/DC regelingen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Zorgverzekeraars is een BPFn met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 5278M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 11126 actieve bijdragers en 7797 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €185 per deelnemer en de totale beleggingskosten 74bps van het gemiddeld belegd vermogen.De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair managers van het fonds zijn BNP & Russel en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.sbzpensioen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Pensioenfonds-SBZ-kiest-opnieuw-voor-Achmea.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer