Pensioenfonds Sportfondsen doet onderzoek naar uitbestedingenbeleid vermogensbeheerder

11 maart 2021

Het pensioenfonds publiceert in haar beleggingsplan 2021:

Het pensioenfonds wordt geacht te beoordelen hoe de vermogensbeheerder taken heeft uitbesteed. De evaluatie betreft immers het totaal van de door de vermogensbeheerder uitgevoerde werkzaamheden en niet alleen het beleggingsresultaat. Vanuit de RMC ligt er een duidelijke opdracht om na te gaan of ook de onderuitbestedingspartijen goed hebben gefunctioneerd.

Zo is bij Aegon AM ook Aegon Custody van belang omdat daar alle participaties in de fondsen liggen. Aegon Custody lijktgedekt door de ISAE-verklaring van Aegon AM.

Aegon is gevraagd een document over uitbestedingsbeleid dat Aegon AM op te leveren, dit moet nog geschieden. De BC zal in 2021nog nader onderzoek doennaar het uitbestedingenbeleid.

Dit onderwerp is ook geagendeerd voor de site visit bij Aegon. Dan zal wordenbesproken hoe Aegon AM controle houdt op de uitbestedingen. Vervolgens is het aan het pensioenfonds om te bepalen of die controle afdoende is.

Sportfondsen

Sportfondsen is een OPF met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 389 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.893 actieve bijdragers en 1.182 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 3%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 105.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Source: Sportfondsen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer