Staples blijft zelfstandig en richt zich op continuïteit bestuur

Staples

30 augustus 2017

Pensioenfonds Staples, een gesloten OPF met een belegd vermogen van €888 miljoen, blijft voorlopig zelfstandig na een evaluatie van overdrachtsmogelijkheden. Dat bericht het bestuur in het jaarverslag over 2016. Verder neemt het maatregelen ter bescherming van de continuïteit van het bestuur. Ten slotte is het fonds, door positief rendement, uit haar reservetekort geraakt.

Toekomst

Sinds 1 januari 2015 participeren nieuwe werknemers niet langer in de pensioenregeling van pensioenfonds Staples. Het fonds neemt niet langer nieuwe deelnemers aan en zal daardoor krimpen. De toekomst van het fonds is daarmee onzeker.

Het bestuur heeft daarom in 2016 een overstap naar een APF, BPF of verzekeraar overwogen. Er is toen een afweging gemaakt tussen de voordelen en nadelen van een eventuele overstap. Uiteindelijk is besloten dat het zelfstandig voortbestaan van het pensioenfonds voor alle betrokkenen voorlopig de beste keuze is.

Continuïteit bestuur

Een krimpend pensioenfonds betekent dat er risico’s gelden voor de continuïteit van het bestuur. De zwaardere eisen die voor bestuurders zijn gaan gelden, betekenen dat het voor de werkgever steeds moeilijker wordt om vanuit eigen organisatie bestuursleden te werven. Het fonds heeft daarom in 2016 een zetel gevuld met een externe kandidaat.

Ter bescherming van de continuïteit heeft het bestuur in juni 2017 een plan opgesteld, het zogenaamde ‘plan B’. In dit plan staan een aantal scenario’s en mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen om de continuïteit te waarborgen.

Herstelplan

Daarnaast heeft het pensioenfonds in 2016 een herstelplan ingediend bij DNB vanwege een te lage beleidsdekkingsgraad. Het fonds rapporteert nu dat in 2016 het herstel goed is verlopen. Vooral in de tweede helft van 2016 herstelde de beleidsdekkingsgraad van het fonds, mede door de verhoging van de rente. Het totale rendement over 2016 bedroeg 7,4%.

In 2017 lijkt de positieve ontwikkeling voor de beleidsdekkingsgraad zich door te zetten. Eind 2016 stond de beleidsdekkingsgraad nog op 111,9%. Per 31 juli 2017 is de beleidsdekkingsgraad gestegen naar 118%. Het fonds is daarmee uit zijn reservetekort geraakt.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Staples is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 888M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 868 actieve bijdragers en 4622 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €285 per deelnemer en de totale beleggingskosten 61bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BNP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Bron: Jaarverslag 2016 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer