Pensioenfonds Tandartsen komt middels kortgeding tot schikking

SPT

14 juni 2017

Het pensioenfonds voor Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) publiceerde onlangs dat zij in een ernstig conflict was geraakt met de Beroepsvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten (BPVT), wat middels een kortgeding opgelost moest worden: “De situatie is in de afgelopen maanden dermate geëscaleerd dat wij via een kort geding aan de rechter hebben gevraagd hier een uitspraak over te doen. Op vrijdag 9 juni jl. heeft het kort geding plaatsgevonden en zijn partijen in overleg tot een schikking gekomen”, aldus het fonds. Het conflict omvat met name de samenstelling van het bestuur per 1 juli 2017 en de rol van de BPVT.

De belangrijkste afspraken die voortkwamen uit het kortgeding met betrekking tot de samenstelling van het bestuur zijn als volgt:

  • De heer Bakker zal per 1 juli 2017 toetreden tot het bestuur met als doel om per 1 januari 2018 te worden benoemd als voorzitter.
  • De heren Snijder en Covers zullen aan blijven als bestuurders. De heer Snijders zal tot 1 januari 2018 de functie van voorzitter a.i. vervullen.
  • De heer Zeverijn wordt per 1 juli 2017 herbenoemd voor de periode van 1 jaar.
  • Er wordt een nieuw bestuurslid geworven met als doel om per 1 oktober 2017 toe te treden tot het bestuur.

De belangrijkste overige afspraak die voortkwam uit het kortgeding:

  • Het pensioenfonds en de BPVT proberen het conflict met betrekking tot de rol van de BPVT voor 1 juli 2018 op te lossen. Tot die tijd kan de BPVT in principe geen SPT-bestuurders ontslaan en zal geen procedure gevoerd worden met betrekking tot de rol van de BPVT.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Tandartsen en tandarts-specialisten is een BRF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 1944M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 0 actieve bijdragers en 3921 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €424 per deelnemer en de totale beleggingskosten 25bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -4%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 109% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Lombard Odier en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: https://www.spt.nl/nieuws/2017/schikking-met-de-bpvt/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer