Pensioenfonds Tandtechniek focust op samengaan met ander pensioenfonds

6 december 2016

Zo blijkt uit een bericht dat vandaag verscheen op de website van het fonds. Het functioneren van het fondsbestuur is eerder dit jaar naar eigen zeggen “meer dan kritisch” beoordeeld door het verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur, dat het oordeel in eerste instantie verwierp, zal op basis van het commentaar van het VO zoveel mogelijk afleiden hoe het besturen van het fonds kan worden verbeterd. Daarnaast staan er voor 2017 belangrijke ontwikkelingen op de agenda, waar de aandacht niet van moet worden verstoord.

Het bestuur en het VO realiseren zich deze belangrijke ontwikkelingen. Er is daarom afgesproken dat de oordelen over en weer niet meer “opgerakeld” zullen worden, maar dat de aandacht naar deze belangrijke gebeurtenissen moet gaan: “Er is het gezamenlijk gedragen voornemen om het pensioenfonds samen te voegen met een ander pensioenfonds. Bestuur en VO zullen hun aandacht vooral richten op een verantwoorde realisatie van dit voornemen.” Met welk ander fonds het pensioenfonds zich wil samenvoegen, wordt niet duidelijk uit het bericht.

Tandtechniek is een BPFv met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 747M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 3539 actieve bijdragers en 1852 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €345 per deelnemer en de totale beleggingskosten 41bps van het gemiddeld belegd vermogen. Eind oktober 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 83,6%. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.pensioentandtechniek.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Toekomst-pensioenfonds-Tandtechniek.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer