Pensioenfonds Thales neemt afscheid van NN Investment Partners

24 juni 2021

Pensioenfonds Thales publiceert in zijn jaarverslag 2020:

In 2020 is besloten om afscheid te nemen van NN IP. Belangrijkste overweging hierbij was dat de performance ten opzichte van de overeengekomen benchmarks (gemeten over een langere termijn) tegenviel. De performance bleef ook achter ten opzichte van de andere gecontracteerde vermogensbeheerder, Blackrock.

Binnen de beleggingsadviescommissie en binnen het Bestuur zijn verschillende alternatieven voor de uitbesteding van het vermogensbeheer tegen elkaar afgewogen. Alles overwegende heeft het Bestuur besloten om het vermogen dat bij NN IP onder beheer was in december 2020 over te brengen naar Blackrock.

De adviezen vanuit Blackrock voldoen aan de verwachtingen, de performance voldoet aan de verwachtingen, als grootste vermogensbeheerder wereldwijd heeft men voldoende schaal en daarnaast heeft Blackrock een voldoende grote footprint in de Nederlandse pensioenmarkt.

De overstap naar Blackrock heeft operationele risico’s beperkt en tegelijkertijd zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de beheer fee waardoor de kosten voor het vermogensbeheer zullen dalen.

Thales

Thales is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 1.770 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.949 actieve bijdragers en 1.833 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric.

Source: Pensioenfonds Thales
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer