Pensioenfonds TNO hanteert Freedom House index als landenuitsluitingscriterium

23 mei 2022

Pensioenfonds TNO publiceert op haar website:

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfondsfonds TNO is dat in discretionaire mandaten niet wordt belegd in staatsobligaties uitgegeven door landen die gesanctioneerd zijn door de Europese Unie en/of Verenigde naties op grond van schending van internationale verdragen die ook door Nederland zijn ondertekend.

Criteria voor uitsluiting zijn een wapenembargo dat gericht is tegen het land, of doelgerichte maatregelen tegen overheidsofficials in de vorm van een reisverbod en/of bevriezing van tegoeden. Dit beleid hanteert het pensioenfonds sinds 2011.

Freedom House

Het bestuur van het pensioenfonds heeft nu het landenbeleid aangescherpt. Vanaf mei 2022 gaan we ook de belegging in (staatsobligaties) landen uitsluiten die een ‘worst of the worst’ score hebben volgens het ‘Freedom in the World report’ van Freedom House. Freedom House is een onafhankelijke, Amerikaanse NGO die eens per jaar de staat van vrijheid in landen en gebieden evalueert.

Elk land en gebied krijgen punten toegewezen op een reeks van indicatoren die gegroepeerd zijn in de categorieën politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Op grond van de uitkomsten wordt bepaald of een land de status van vrij, gedeeltelijk vrij of niet-vrij krijgt.

Deze methodologie, die is afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt toegepast op alle landen en gebieden, ongeacht hun geografische locatie, etnische of religieuze samenstelling of niveau van economische ontwikkeling.

Impact

Omdat het pensioenfonds, in aanvulling op de EU- en VN-sanctielijst, nu ook de prestaties van de landen in de ‘Freedom in the World’-index als vertrekpunt gaat gebruiken bij het opstellen van een landenuitsluitingslijst, stijgt het aantal landen waarin het pensioenfonds niet wil beleggen.

Op kwartaalbasis, bij de berichtgeving over het uitsluitingsbeleid van het pensioenfonds, zal het pensioenfonds aangeven om hoeveel landen het gaat.

TNO

TNO is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 4.409 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 4.717 actieve bijdragers en 5.435 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds TNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer