Pensioenfonds TNO stapt uit steenkoolproducenten en controversiële wapens

21 oktober 2021

Pensioenfonds TNO hanteert bij de invulling van het beleggingsbeleid verschillende beleggingsovertuigingen. Eén daarvan heeft betrekking op de convictie dat verantwoord beleggen niet alleen bijdraagt aan een leefbare en duurzame wereld, maar ook aan een betere rendement/risico-verhouding van de beleggingsportefeuille op de langere termijn. Vandaar dat het pensioenfonds bedrijven uitsluit die non-compliant zijn met de UN Global Compact Principles.

Concreet wordt deze beleggingsovertuiging uitgewerkt in het meerjaren ESG-beleidsplan dat jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds wordt herijkt. Recentelijk heeft dit tot het besluit geleid om niet meer te beleggen in steenkoolproducenten en controversiële wapens.

In de praktijk betekent het besluit om niet meer in steenkoolproducenten te beleggen een verbod voor managers van discretionaire mandaten om nog te beleggen in zowel de aandelen als obligaties van ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet met de extractie van steenkolen genereren. Discretionaire mandaten zijn vermogensbeheerovereenkomsten waarbij het pensioenfonds invloed heeft op de samenstelling van de portefeuille. De redenatie achter de 5%-grens is dat bedrijven die slechts een beperkt deel van hun omzet (<5%) verdienen met de extractie van steenkolen hun bedrijfsmodel niet in gevaar zien komen als zij gedwongen worden daarmee te stoppen.

Een andere stap die het pensioenfonds heeft genomen, is om in de discretionaire mandaten niet meer te beleggen in controversiële wapens. Hierbij moet gedacht worden aan kernwapens, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, en wapens die witte fosfor en verarmd uranium bevatten. Hoewel er op dit moment nog geen internationale verdragen zijn die de toepassing van deze wapens expliciet verbiedt, worden deze, gezien hun grootschalige en langdurige negatieve impact, wel als controversieel aangemerkt.

TNO

TNO is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 4.206 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 4.717 actieve bijdragers en 5.435 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Stichting Pensioenfonds TNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer