Pensioenfonds TNT Express gaat naar Pensioenfonds Vervoer

21 september 2021

Sinds 1 januari 2021 bouwen alle actieve deelnemers (van Pensioenfonds TNT Express) pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Per 1 december 2021 wordt ook al het tot 1 januari 2021 opgebouwde pensioen en de lopende uitkeringen overgedragen aan Pensioenfonds Vervoer. De Nederlandsche Bank heeft geen bezwaar tegen deze collectieve waardeoverdracht. Pensioenfonds TNT Express houdt hierna op te bestaan.

Beroepsvervoer over de Weg

Beroepsvervoer over de Weg is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 36.768 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 179.595 actieve bijdragers en 99.289 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

TNT express

TNT express is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 1.136 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.271 actieve bijdragers en 825 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds TNT Express
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer