Pensioenfonds UMG wordt gesloten of geliquideerd per 1 januari 2017

17 november 2016

Uit een bericht op de website van Pensioenfonds Unirobe Meeus Groep blijkt dat het fonds in het voorjaar van 2016 verschillende toekomstscenario’s heeft onderzocht, mede omdat het herverzekeringscontract met Aegon op 31 december 2016 afloopt. Uiteindelijk zijn twee van de onderzochte scenario’s overgebleven, namelijk het fonds sluiten of liquideren. In beide scenario’s zullen de werkgevers, UMG, IAK en Dedasco, dus opzoek moeten naar een andere pensioenuitvoerder per 1 januari 2017.

Aegon heeft een voorstel uitgebracht dat recentelijk door alle betrokken partijen is geaccepteerd, maar nog goed moet worden gekeurd door DNB: “De op 31 december 2016 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zullen collectief door Pensioenfonds UMG worden overgedragen aan Aegon. Het vrije vermogen van het Pensioenfonds, dat beschikbaar is voor het financieren van toeslagen (indexaties) in de toekomst, zal ook worden overgedragen aan Aegon waarna Pensioenfonds UMG aansluitend zal worden geliquideerd.” De beoogde overdrachtsdatum is 31 december 2016. Uitsluitsel van DNB wordt in december 2016 verwacht. Het bestuur zal dan definitief tot collectieve waardeoverdracht en liquidatie besluiten.

Door het voorstel van Aegon te accepteren, verwacht het fonds meer geld beschikbaar te krijgen ter financiering van toekomstige toeslagen. De belangrijkste reden hiervoor is dat als er geen overdracht zou plaatsvinden, de garantiekosten over de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten niet door de werkgever geheel doorbetaald zouden worden, maar ten laste van het rendement op de beleggingen van het Pensioenfonds zouden komen. Zo blijkt uit het bericht.

Unirobe Meeus Groep is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 581M waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 2135 actieve bijdragers en 737 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €236 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 0%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Bron:

http://www.pensioenfondsumg.nl/nieuws/267-voorgenomen-besluit-tot-liquidatie-van-stichting-pensioenfonds-unirobe-meeus-groep-verder-pensioenfonds-umg

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer