Pensioenfonds Waterbouw: Overlijden voorzitter bestuur

4 januari 2024

Pensioenfonds Waterbouw publiceert op zijn website:

Beste betrokkene, deelnemer, pensioengerechtigde, oud deelnemer van BPF Waterbouw,

Met verdriet in ons hart berichten wij u over het overlijden van onze voorzitter van het bestuur, Jeroen Hilbrands op 28 december 2023.

BPF Waterbouw is hem veel dank verschuldigd voor de meer dan 7 jaar die hij, eerst als bestuurslid en later als bestuursvoorzitter, heeft bijgedragen aan BPF Waterbouw.

Hij heeft zich met niet aflatende energie en met succes ingezet voor de deelnemers van BPF Waterbouw. Met een dekkingsgraad van 146,5% per eind november 2023 is voor deelnemers per 1 januari 2024 de maximale toeslag van de pensioenen toegekend en komt zelfs inhaaltoeslag in het vizier.

Jeroen Hilbrands heeft veel bijgedragen aan de verdere professionalisering van de organisatie inclusief de uitbesteding van de pensioenadministratie.

Daarnaast heeft hij veel impact gehad op de relatie met de cao-partijen. Mede dankzij hem worden de pensioenen onder het nieuwe pensioenstelsel gezamenlijk vormgegeven en is er veelvuldig en constructief overleg met CAO partijen.

Wij zullen de ondernemende bestuursstijl van hem het meeste missen. Hij was altijd in staat om kansen te identificeren en concreet te maken. Mede hierdoor heeft BPF Waterbouw een goede uitgangspositie voor de toekomst. Daarnaast heeft zijn ziekte de afgelopen 3 jaar geen afbreuk gedaan aan zijn niet aflatende inzet voor het pensioenfonds. Hier hebben wij veel bewondering voor.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van het verlies en zullen hem heel erg gaan missen.

Het bestuur van BPF Waterbouw

Waterbouw BPF

Waterbouw BPF is een BPFv met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 1.357 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.790 actieve bijdragers en 5.322 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -4%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 142.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Columbia Threadneedle en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Visma Idella.

Source: Pensioenfonds Waterbouw
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer