Pensioenfonds Will Niemeijer wijzigt normportefeuille voor 2021 niet

5 februari 2021

Pensioenfonds Will Niemeijer publiceert in het beleggingsplan voor 2021: “Een majeure verbetering van het verwachte rendement en / of het risico was één van de gestelde voorwaarden voor een eventuele verschuiving in de normportefeuille. Uit de analyse kwam vooral naar voren dat op basis van huidige beleggingscategorieën geen materiële verbetering kan worden bereikt. Op basis daarvan is besloten geen veranderingen aan te brengen. Verder geldt dat binnen staatsobligaties van opkomende landen (in totaal 5%) op basis van de optimalisatie is voorgesteld om de allocatie te verschuiven van EMD LC naar EMD HC. Echter, rekening houdend met meer kwalitatieve argumenten zoals de bredere spreiding (diversificatie) als in zowel EMD LC als EMD HC wordt geïnvesteerd, is besloten om deze verhouding niet te wijzigen. De normportefeuille voor het Beleggingsplan 2021 is daarmee gelijk aan de huidige normportefeuille 2020.”

Will Niemeijer

Will Niemeijer is een OPF met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 278 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 193 actieve bijdragers en 698 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 1%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Will Niemeijer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer