Pensioenfonds Wonen bereikt akkoord met Pensioenfonds Detailhandel over de overdracht

27 september 2021

Pensioenfonds Wonen bereikt akkoord met Pensioenfonds Detailhandel over de overdracht van resterende aanspraken en verplichtingen. De overdracht zal naar verwachting eind 2021 plaatsvinden. Al eerder, in 2018, werd de pensioenregeling voor actieve deelnemers van Pensioenfonds Wonen overgedragen.

De integratie van Pensioenfonds Wonen en Pensioenfonds Detailhandel is in het belang van werkgevers en werknemers. Het geeft schaalvoordelen en perspectief op een beter pensioenresultaat. De regeling van Pensioenfonds Wonen is de afgelopen jaren al gelijkgetrokken met die van Pensioenfonds Detailhandel waardoor een overgang nauwelijks aanpassingen behoeft. De overdracht vindt enkel plaats als De Nederlandsche Bank geen bezwaar afgeeft.

Detailhandel

Detailhandel is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 31.319 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 310.044 actieve bijdragers en 120.090 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Capgemini.

Wonen

Wonen is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 4.413 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 733 actieve bijdragers en 18.151 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 3%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Pensioenfonds Detailhandel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer