Update: Wonen nog steeds voornemens te fuseren met Detailhandel, beheer over naar TKP

Wonen

13 september 2017

Pensioenfonds Wonen heeft nog steeds de intentie om te fuseren met pensioenfonds Detailhandel. Zo bericht het BPF middels haar jaarverslag, gepubliceerd op de website van het fonds. In eerdere jaren is een fusie tussen de fondsen ook geprobeerd, maar zonder succes: het verschil in dekkingsgraden bleef een te groot obstakel.

Het voornemen om te fuseren heeft het bestuur doen besluiten per september 2016 de overeenkomst voor pensioenadministratie en bestuursondersteuning met Syntrus Achmea op te zeggen. De bestuursondersteuning is intussen, per april 2017, ondergebracht bij ABB voor Pensioenfondsen B.V. Het pensioenbeheer zal vanaf 2018 zijn ondergebracht bij TKP. Dit heeft het fonds waarschijnlijk gedaan met oog op een toekomstige fusie met Detailhandel, aangezien TKP ook voor haar de administratie verzorgt.

Het vermogensbeheer is per 1 januari 2016 uitbesteed aan Achmea IM voor een periode van drie jaar. Het contract heeft een opzegtermijn van drie maanden.

Klik hier voor de factsheet van het fond.

Wonen is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 3309M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 26040 actieve bijdragers en 14863 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €135 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Jaarverslag 2016, Syntrus Achmea

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer