Pensioenfonds Zoetwaren aangesloten bij Climate Action 100+

27 mei 2022

Uw geld beleggen in bedrijven die goed zijn voor mens en milieu: dat vinden wij belangrijk. Ook klimaatverandering heeft onze aandacht. Daarom heeft Pensioenfonds Zoetwaren zich aangesloten bij Climate Action 100+. Dit is een initiatief van meer dan 700 investeerders, zoals pensioenfondsen en banken. Samen willen we ervoor zorgen dat de grootste uitstoters van broeikasgassen maatregelen nemen tegen klimaatverandering.

Samen willen we klimaatverandering tegengaan

De investeerders die zijn aangesloten bij Climate Action 100+ hebben samen meer dan € 63 biljoen aan vermogen. Een deel van dat vermogen wordt belegd in grote bedrijven. Sommige van deze bedrijven stoten erg veel broeikasgassen uit. Dat is niet goed voor de opwarming van de aarde. We vinden het belangrijk dat deze bedrijven juist meewerken aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom gaan we in gesprek met de bedrijven waarin we ons vermogen beleggen, zodat zij:

  • De uitstoot van CO2 zoveel mogelijk beperken.
  • Open zijn over de CO2-uitstoot die er wel is.
  • Ervoor zorgen dat de directie verantwoordelijkheid neemt voor klimaatrisico’s.

Wij vinden verantwoord beleggen belangrijk

De Climate Action 100+ is niet de enige manier waarop we verantwoord beleggen. Zo sluiten we ook bepaalde bedrijven en sectoren van onze beleggingen uit. Bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met de productie van tabak. En we investeren juist wél in bedrijven die goed omgaan met het milieu.

Zoetwarenindustrie

Zoetwarenindustrie is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 3.410 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 9.871 actieve bijdragers en 10.818 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PF Zoetwaren
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer